Fagudtryk for tjenere

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1392,80 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1392,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00 - 15.25
Forudsætninger Ingen
Beskrivelse Deltageren kan anvende fagudtryk og korrekte gloser for mad- og drikkevarer. Deltageren kan gæstebetjene om mad- og drikkevarer. Uddannelsens kompetencer opnås på enten fransk, engelsk eller tysk.
Kontaktperson Mette Juhl Elting
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Anvendte fagudtryk for tjenere
Skolefagkode: 44021
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1392,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1392,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til den ufaglærte eller faglærte tjener inden for hotel og restauration.

Formål:
Deltageren kan anvende fagudtryk og korrekte gloser for mad- og drikkevarer. Deltageren kan gæstebetjene om mad- og drikkevarer. Uddannelsens kompetencer opnås på enten fransk, engelsk eller tysk.

Indhold:
- Du kan forstå og anvende fagudtryk og korrekte gloser for mad- og drikkevarer.- Du kan gæstebetjene om mad- og drikkevarer.Uddannelsens kompetencer opnås:- på fransk- på engelsk- på tysk