Servering af øl i restaurationsbranchen

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1392,80 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1392,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00 - 15.25
Forudsætninger Ingen
Beskrivelse Deltageren kan vurdere forskellige komponenters indflydelse på øllets helhedsoplevelse, herunder temperatur, duft, smag og udseende. Deltageren kan vurdere ølsorter ud fra duft og udseende
Kontaktperson Mette Juhl Elting
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Servering af øl i restaurationsbranchen
Skolefagkode: 45532
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1392,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1392,80 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig mod medarbejdere (faglærte/ikke-faglærte) beskæftiget med madfremstilling i restaurant, kantine og catering

Formål:
Deltageren kan vurdere forskellige komponenters indflydelse på øllets helhedsoplevelse, herunder temperatur, duft, smag og udseende.Deltageren kan vurdere ølsorter ud fra duft og udseende.

Indhold:
- Du har viden om de mest almindelige øltyper og ølmærker.- Du kan vurdere de forskellige komponenters indflydelse påhelhedsoplevelsen herunder temperatur, smag og duft.- Du kan vejlede gæsten om de mest almindeligt øl sortersanvendelsesmuligheder.- Du kan betjene, rengøre og vedligeholde almindeligt forekommende udstyr.