Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 2

Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1392,80 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1392,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00 - 15.25
Forudsætninger Det forudsættes, at deltageren enten har gennemført "Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant1" inden for pågældende brugergruppe eller har tilsvarende kvalifikationer
Beskrivelse Du kan samarbejde med kollegaer om at skabe oplevelser og værtskab samt anvende kommunikation til at fremme arbejdet med dette. Yderligere kan du motivere dine kollegaer i arbejdet og i at identificere virksomhedens udfordringer og muligheder hermed.
Kontaktperson Mette Juhl Elting
Telefonnr 79134479
Email mel@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 2
Skolefagkode: 48871
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1392,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1392,80 kr.

Målgruppe
Medarbejdere der arbejder med servicering, modtagelse og betjening af gæster i forbindelse med ophold og/eller overnatning samt tryghed/sikkerhed i forbindelse hermed.

Formål:
Du kan samarbejde med kollegaer om at skabe oplevelser og værtskab samt anvende kommunikation til at fremme arbejdet med dette. Yderligere kan du motivere dine kollegaer i arbejdet og i at identificere virksomhedens udfordringer og muligheder hermed. Det forudsættes, at deltageren enten har gennemført "Værtskab og oplevelser på hotel og restaurant 1" inden for pågældende brugergruppe eller har tilsvarende kvalifikationer.

Indhold:
- Du kan samarbejde med kollegaer om at skabe oplevelser og værtskab med afsæt i virksomhedens værdier og virksomhedskultur.- Motivere kollegaer til at arbejde med oplevelser, service og værtskab samt identificere virksomhedens udfordringer og muligheder i dette arbejde.- Du kan anvende kommunikation til at fremme arbejdet med værtskab, service og oplevelser.