Hydraulik, grundlæggende

Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
6. januar 2020 Kontakt skolen
9. marts 2020 Kontakt skolen
14. juni 2021 Valgt Kontakt skolen
Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr.
Pris for ledige 4634,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 4634,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:25
Forudsætninger Du har eller søger job indenfor branchen
Kontaktperson Jette Henriksen
Telefonnr 79134584
Email jehe@rybners.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 12
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Montage/idriftsætning af hydrailiksys., offshore
Skolefagkode: 45711
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 4634,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4634,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til offshore personel, der er eller har været beskæftiget med drifts/vedligeholdelse og som skal kunne deltage i den daglige drift/vedligeholdelse af hydrauliske anlæg.

Formål:
Deltageren kan udvælge, montere og idriftsætte hydrauliske komponenter så som retningsventiler, strømreguleringsventiler, trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler, cylindre og motorer. Endvidere kan deltageren læse og fremstille mindre diagrammer. Deltageren kan redegøre for hydrauliske pumpe og motorer med fast deplacement. Deltagerne har kendskab til korrekt montage af rør, slanger og fittings på et hydraulisk anlæg Deltageren kan redegøre for viskositet, additiver og viskositetsindeks på olier.

Indhold:
Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore montere og idriftsætte hydrauliske komponenter så som retningsventiler, strømreguleringsventiler, trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler, cylindre og motorer. Deltageren opnår viden om hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement og kan udføre pumpetest samt beregning af pumpekapacitet og virkningsgrad. Endvidere kan deltageren læse og fremstille diagrammer for mindre hydrauliske anlæg i henhold til Dansk Standard. Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore ved hjælp af diagrammer, nomogrammer og dokumentation, dimensionere og montere rør, slanger og fittings korrekt på et hydraulisk anlæg, samt anvende dokumentation iht. Dansk Standard. Deltageren opnår viden om viskositet, additiver og viskositetsindeks og kan assistere ved valg af hydraulikolie samt anvise korrekt opbevaring af olier Endvidere kender deltageren til filtres betydning i et hydraulisk anlæg og kan foretage udskiftningen af relevante filtre.