Hydraulik, videregående

Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
3. februar 2020 Kontakt skolen
29. juni 2020 Valgt Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr.
Pris for ledige 4593,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 4593,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Hydraulik, videregående
Kontaktperson Helle Vad Christensen
Telefonnr 79134516
Email hvj@rybners.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 12
Status Optaget
Fag til kurset:
Indregulering af hydrauliktekn. systemer, offshore
Skolefagkode: 45712
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 4593,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4593,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til offshore personel, der er eller har været beskæftiget med drifts/vedligeholdelse og som skal kunne deltage i den daglige drift/vedligeholdelse af hydrauliske anlæg og som skal kunne montere og idriftsætte hydrauliske anlæg, hvor der anvendes variable pumper, modulventiler og proportionalventiler.

Formål:
Deltageren kan udvælge, montere og idriftsætte modulopbyggede ventiler, højde og længdekæder og trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler og proportionalventiler. Deltageren kan indregulere mindre systemer med variable pumper, med konstant tryk regulering (PC) og lastafhængig regulering (LS). Deltageren kan udtage olieprøver og kender en flushnings procedure.

Indhold:
Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore idriftsætte og indregulere mindre systemer med variable pumper, med konstant trykregulering (PC) og lastafhængig regulering (LS), samt styre omdrejningstal/hastighed og moment/kræfter ved de enkelte reguleringstyper. Deltageren kan endvidere vurdere fordele og ulemper ved anvendelsen af de nævnte reguleringsprincipper.Deltageren kan under hensyntagen til sikkerhedskrav for offshore montere og idriftsætte modulopbyggede ventiler, højde og længdekæder og trykbegrænsningsventiler, trykreduktionsventiler og proportionalventiler og ved hjælp af dokumentation opbygge styringer af hydrauliske anlæg, hvori der indgår PC og LS regulering.Deltageren kan på et hydraulisk anlæg vurdere oliens tilstand, herunder udtage olieprøver, bedømme valget af olietype og de tilhørende krav til filtre, kan klargøre systemer til flushing, foretage flushning samt udføre tryktest.