ATEX, anvendelse

Rybners, Formervangen 28, 2600 Glostrup
14. oktober 2022 Kontakt skolen
Rybners, Lillebæltsvej 7, 6715 Esbjerg N
2. januar 2020 Kontakt skolen
Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
23. marts 2020 Kontakt skolen
26. oktober 2020 Kontakt skolen
30. november 2020 Kontakt skolen
27. oktober 2021 Kontakt skolen
4. juli 2023 Kontakt skolen
11. juli 2023 Kontakt skolen
26. juli 2023 Kontakt skolen
1. august 2023 Kontakt skolen
8. august 2023 Kontakt skolen
15. august 2023 Kontakt skolen
22. august 2023 Optaget
23. august 2023 Optaget
29. august 2023 Kontakt skolen
4. september 2023 Optaget
12. september 2023 Kontakt skolen
20. september 2023 Kontakt skolen
3. oktober 2023 Kontakt skolen
3. oktober 2023 Valgt Kontakt skolen
Valgte hold
Kursussted Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 400,00 kr.
Pris for ledige 1471,70 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1471,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Kontaktperson Maja Holden Juhl Poulsen
Telefonnr 76133373
Email mhjo@rybners.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 12
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
ATEX, anvendelse
Skolefagkode: 40191
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 400,00 kr.
Pris for ledige: 1471,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1471,70 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for ATEX.

Formål:
Arbejde med elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer i en potentielt eksplosiv atmosfære forudsætter kompetencer til at løse opgaverne sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I den grønne omstilling vil PtX-anlæg, der anvender brint eller andre højeksplosive stoffer, få en central funktion. På kurset lærer du at installere, idriftsætte og servicere installationer i områder med eksplosionsrisiko, herunder brint og andre højeksplosive stoffer, der anvendes i PtX-anlæg i henhold til ATEX-direktiverne 2014/34/EU og 99/92/EF. Søgeord: ATEX, eksplosionsfarlige områder, PtX, grøn omstilling

Indhold:
Deltageren kan installere, idriftsætte og servicere installationer i områder med eksplosionsrisiko, i henhold til ATEX-direktiverne 2014/34/EU og 99/92/EF.Deltageren kan vedligeholde den lovpligtige dokumentation, herunder identificere og anvende tekniske oplysninger på mærkeplader, i datablade, overensstemmelseserklæringer og certifikater. Deltageren har kendskab til grundlæggende eksplosionsteori og stoffers brandtekniske data samt beskyttelses- og mærkningsmetoder, der anvendes udenfor Europa.