Omsorg for personer med demens

SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
9. november 2020 25 ledige pladser
SOSU Syd, Skolevej, 6430 Nordborg
31. august 2020 Valgt 27 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Skolevej, 6430 Nordborg
Tilmeldingsfrist 10. august 2020
Startdato 31. august 2020
Slutdato 25. september 2020
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2755,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2755,75 kr.
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Omsorg for personer med demens
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540620amu102
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 27
27 ledige pladser
Fag til kurset:
Omsorg for personer med demens
Skolefagkode: 44327
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2755,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2755,75 kr.

Målgruppe
Adgang til kurset har social- og sundhedshjælpere og personer med lignende jobfunktioner.

Formål:
Formålet med uddannelsen er, at deltagerne får en grundlæggende viden om personer med demens.

Indhold:
Deltagerne kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende. De kan yde en professionel og respektfuld omsorg på et socialpædagogisk og -psykologisk grundlag. Deltagerne kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet. Deltagerne kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger. De har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt. Deltagerne kan gennem dialog afdække demensramte familiers belastninger. De kan yde basal støtte og vejledning til pårørende til personer med demens. De kan etablere samarbejde med de pårørende, således at der bliver draget nytte af deres ressourcer. Deltagerne kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger.