Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke - Social og sundhedshjælper 0 Kontakt skolen
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 1 Ledige pladser
Arbejde med ældre i eget hjem 0 Kontakt skolen
Arbejde med ældre i eget hjem - Klar vikar 1 Ledige pladser
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 1 Ledige pladser
Bliv klar til SOSU - for tosprogede 0 Kontakt skolen
Borgere med kronisk sygdom 2 Ledige pladser
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor 8 Ledige pladser
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 1 Ledige pladser
Injektion af medicin 1 Ledige pladser
Kvalitet i offentlige velfærdsydelse 0 Kontakt skolen
Magt og omsorg 1 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 0 Kontakt skolen
Omsorg for personer med demens - Tønder kommune 1 Ledige pladser
Opk. indenfor anerkendende kommunikation 0 Kontakt skolen
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 2 Ledige pladser
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 2 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Samarbejde med pårørende 0 Kontakt skolen
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 0 Kontakt skolen
Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing - Tønder kommune 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 2 Ledige pladser
Tidlig opsporing Tønder Kommune UC syd og SOSU-syd 0 Kontakt skolen
Tidlig opsporing Tønder kommune, UC syd 0 Kontakt skolen
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 1 Ledige pladser