Arbejde med ældre i eget hjem - Klar vikar

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2858,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2858,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 09:00 - 16:00
Beskrivelse Arbejde med ældre i eget hjem
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Minimum antal deltagere 13
Maksimum antal deltagere 30
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Arbejde med ældre i eget hjem
Skolefagkode: 42679
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2858,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2858,25 kr.

Målgruppe
Social- og sundhedshjælpere, beskæftigelsesvejledere og andre ansatte i primærkommunerne med tilsvarende kvalifikationer, f. eks. sygehjælpere og hjemmehjælpere med efteruddannelse.

Formål:
Deltagerne kan med vægt på den forebyggende indsats varetage bistands-, pleje- og omsorgsopgaver hos ældre borgere.

Indhold:
Uddannelsens mål er, at deltagerne efter uddannelsen kan:- genkende aldringens normale forløb fysisk, psykisk, social og åndeligt, og deltagerne kan støtte og styrke den ældres egne ressourcer og derved medvirke til at bevare den ældres funktionsniveau længst muligt. - observere og viderebringe ændringer hos den ældre, som kan have betydning for den ældres helbred, til relevante samarbejdspartnere. - aktivere den ældre borger fysisk, psykisk og socialt med henblik på at forebygge sygdomme, svækkelse og isolation. - arbejde udfra en ældrepædagogisk synsvinkel, hvor borgerens medindflydelse og aktive medvirken er størst mulig. - i de daglige arbejdsopgaver tage udgangspunkt i den ældre borgers kulturelle baggrund. - genkende og reagere hensigtsmæssigt i mødet med den ældre borger i den sorg og krise som er afledt af aldringen.