Pædagogisk arbejde med børn og unge

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke Pædagogisk assistent 2 1 Ledige pladser
Arbejdet med børn i udsatte positioner 1 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 1 Ledige pladser
Arbejdet med personer med autismespektertilstande 0 Kontakt skolen
Arbejdet som dagplejer 0 Kontakt skolen
Barnets første 1000 dage 2 Ledige pladser
Børn med sproglige udfordringer 0 Kontakt skolen
Børn, natur og udeliv 0 Kontakt skolen
Børns alsidige personlige udvikling 0 Kontakt skolen
Børns kommunikation og sprog 2 0 Kontakt skolen
Børns motorik, sansning og bevægelse 1 0 Kontakt skolen
Børns sociale udvikling 0 Kontakt skolen
Børns sproglige udvikling 1 0 Kontakt skolen
Den styrkende pædagogiske læreplan 0 Kontakt skolen
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Evaluering og mentalisering - Haderslev dagpleje 0 Kontakt skolen
Evaluering og mentalisering - Haderslev dagpleje 1 Ledige pladser
Evaluering og mentalisering - Haderslev dagpleje. 0 Kontakt skolen
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud 1 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 1 Ledige pladser
Forflytningsvejlederuddannelse 1 Ledige pladser
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 1 Ledige pladser
Læringsmiljø, børns sansning og bevægelse 2 0 Kontakt skolen
Mad og måltiders muligheder i dagtilbud 1 Ledige pladser
Magt og omsorg 1 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 3 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde - 0 Kontakt skolen
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 0 Kontakt skolen
Opk. indenfor anerkendende kommunikation 0 Kontakt skolen
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever, Overbygning 1 Ledige pladser
Pædagogmedhjælper i dagtilbud 1 Ledige pladser
Refleksionsmetoder i den pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser