Børn med sproglige udfordringer

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 1999,40 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1999,40 kr.
Undervisningsform Aftenundervisning
Undervisningstid 18:00 -21:10
Forudsætninger Der er både aften-, weekend- og fjernundervisning
Beskrivelse Børn med sproglige udfordringer - Sprog 3
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Børn med sproglige udfordringer 3
Skolefagkode: 48733
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 1999,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1999,40 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere.Arbejdsmarkedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der tidligere har arbejdet med læreplanstemaer, som en del af deres praksis og som i forvejen har en generel teoretisk og/eller erfaringsbaseret viden om børns sproglige udvikling. Det anbefales derfor, at deltagerne har gennemført AMU-uddannelserne 48731: Børns sproglige udvikling 1 og 48732: Børns kommunikation og sprog 2 eller besidder tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Efter endt uddannelse vil du have indblik i, hvorfor nogle børn har sproglige udfordringer. Du vil have redskaber til at forstå det enkelte barns vanskeligheder og hvordan barnet kan støttes i samarbejde med forældre, kolleger og andre fagpersoner.

Indhold:
Deltageren har indsigt i de mest udbredte årsager til verbale og nonverbale sprogvanskeligheder og kan herigennem bidrage til at vurdere, hvilke børn der har brug for særlig støtte.Deltageren har redskaber til at iagttage børnenes evne til at udtrykke sig og kan derigennem medvirke til at vælge den støtte, som det enkelte barn har brug for.Deltageren har kendskab til den lovpligtige sprogvurdering og kan gennem dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos de børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte.Deltageren kan indgå i dialog og samarbejde med kolleger, forældre og talepædagoger om at styrke børnenes sprogudvikling.