Arbejdet som dagplejer

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Varighed 15,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 8951,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 8951,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Arbejdet som dagplejer
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Arbejdet som dagplejer
Skolefagkode: 49848
Varighed: 15,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 8951,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 8951,00 kr.

Målgruppe
Dagplejere i offentlige og private dagtilbud.

Formål:
På uddannelsen får du de grundlæggende kompetencer til at varetage arbejdet som dagplejer. Du lærer at arbejde ud fra det fælles pædagogiske grundlag med fokus på børnesyn, børneperspektiver, børnefællesskaber, leg og det brede læringsbegreb.Du får viden om, hvordan du tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer gennem hele dagen i et anerkendende samspil med børnene og i forhold til at samarbejde med forældrene omkring barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Gennem uddannelsen er der fokus på samarbejdet med andre dagplejere, dagplejepædagogen m.fl. samt lovgrundlaget for dagtilbud som afsæt for det daglige pædagogiske arbejde i dagplejen.

Indhold:
Med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan, det pædagogiske grundlag, børnesyn og børns trivsel, udvikling, læring og dannelse, kan deltageren handle med fokus på børneperspektiver, leg og det brede læringsbegreb. Herunder kan deltageren: - Tilrettelægge trygge og udviklende læringsmiljøer gennem barnets hverdag samt understøtte børnefællesskaber på tværs af alder, køn og etnicitet. - Etablere et relationelt anerkendende samspil med børnene og tilrettelægge fysiske, psykiske og æstetiske læringsmiljøer. - Have fokus på børn med særlige behov og understøtte barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.- Indgå i en ligeværdig og respektfuld dialog i forhold til forældresamarbejdet. - Handle ud fra lovgrundlag for dagtilbud, kommunale og lokale retningslinjer, i relation til den pædagogiske praksis i dagplejen, og forholde sig til de særlige vilkår, der er ved primært at arbejde alene og i eget hjem.- Samarbejde med dagplejere og dagplejepædagogen om fælles aktiviteter og kontinuerligt justere og udvikle dagplejens pædagogiske praksis, herunder de arbejdspladsrelaterede områder som hygiejne, ergonomi og andre arbejdsmiljømæssige forhold på arbejdspladsen.- Indgå i et tværfagligt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere om indsatser i relation til børns trivsel og udvikling.- Handle på pædagogiske udfordringer, planlægge, reflektere over og evaluere egen pædagogisk praksis, herunder arbejde med observationsmetoder, praksisfortællinger og evalueringsmetoder.