Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 1471,70 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1471,70 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Skolefagkode: 49857
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 1471,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1471,70 kr.

Målgruppe
Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Formål:
Efter endt uddannelse kan deltageren med afsæt i dokumentation og praksisnære evalueringsformer tilrettelægge den pædagogiske praksis. Deltageren får kendskab til konkrete evalueringsformers muligheder, der inddrager børneperspektivet og undersøger, hvorvidt læringsmiljøet understøtter alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Indhold:
Deltageren kan med udgangspunkt i refleksion, konkrete evalueringsformer og inddragelse af børneperspektiver i den daglige pædagogiske praksis, arbejde med evalueringskultur og på baggrund heraf tilrettelægge et læringsmiljø, der støtter børnenes sociale, personlige, kropslige og kognitive trivsel, læring, udvikling og dannelse på tværs af de seks læreplanstemaer.Deltageren kan arbejde med at udvælge meningsfuld dokumentation og praksisnære evalueringsredskaber til vurdering og videreudvikling af læringsmiljøet som en del af at udvikle evalueringskulturen.