Barnets første 1000 dage

SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
1. november 2023 Valgt 14 ledige pladser
15. januar 2024 28 ledige pladser
22. januar 2024 28 ledige pladser
26. februar 2024 28 ledige pladser
23. september 2024 28 ledige pladser
30. september 2024 28 ledige pladser
28. oktober 2024 28 ledige pladser
2. december 2024 28 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 11. oktober 2023
Startdato 1. november 2023
Slutdato 18. november 2023
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 0 Kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 21.30
Beskrivelse Barnets første 1000 dage
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540623amu171
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
14 ledige pladser
Fag til kurset:
Barnets første 1000 dage
Skolefagkode: 49923
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Målgruppe
Pædagogisk personale i dagtilbud, der arbejder med aldersgruppen 0-3 år. Det være sig pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere. Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Formål:
Uddannelsen giver dig handlemuligheder i relation til det vigtige omsorgs- og relationsarbejde og til at tilrettelægge trygge pædagogiske læringsmiljøer for de yngste børn i dagtilbud, hvilket er afgørende for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtidig bliver du på uddannelsen opmærksom på dig selv som en mulig beskyttelsesfaktor i barnets liv, og du får viden og redskaber til at arbejde ressourceorienteret i forhold til børnene, men også i forhold til forældrene.

Indhold:
Deltageren: - Har faglig viden om tilknytning samt mentalisering i arbejdet med de yngste, og kan anvende denne viden i omsorgs- og relationsarbejdet til at tilrettelægge samt reflektere over trygge pædagogiske læringsmiljøer.- Kan anvende viden om børns udvikling i de første leveår samt identificere risiko- og beskyttelsesfaktorer i arbejdet med de yngste børn med henblik på at initiere og medvirke til forebyggende og helhedsorienterede indsatser.- Kan indgå i et ressourceorienteret samarbejde med forældre omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse samt reflektere over roller og positioners betydning for samarbejdet.- Kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.