Medicinadministration

SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
22. oktober 2020 Valgt 27 ledige pladser
17. maj 2021 26 ledige pladser
28. oktober 2021 27 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 28. september 2020
Startdato 22. oktober 2020
Slutdato 17. november 2020
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 3070,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3070,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Medicinadministration
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540620amu070
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 27
27 ledige pladser
Fag til kurset:
Medicinadministration
Skolefagkode: 48101
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 3070,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3070,00 kr.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring.

Formål:
Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient. Du kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Indhold:
Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.Deltagerne kan:observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion.anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder.handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst.samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministrationDeltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.