Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken