Arbejde med sindslidende med misbrug

SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
11. november 2020 Valgt 27 ledige pladser
11. januar 2021 26 ledige pladser
1. november 2021 27 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 21. oktober 2020
Startdato 11. november 2020
Slutdato 1. december 2020
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 3070,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3070,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Der er dage med fjernundervisning
Beskrivelse Arbejde med sindslidende med misbrug
Kontaktperson kursussekretær
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540620amu067
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 27
27 ledige pladser
Fag til kurset:
Arbejde med sindslidende med misbrug
Skolefagkode: 40599
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 3070,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3070,00 kr.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogmedhjælpere m.m.

Formål:
Psykiatrisk lidelse og misbrug

Indhold:
Deltageren kan observere og analysere den sindslidendes behov og herudfra varetage kontakten til samt plejen af borgeren. Deltageren kan endvidere på baggrund af viden om diagnoser, årsager, reaktioner og behandlingsformer varetage pleje- og omsorgsopgaver for sindslidende borgere med misbrugsproblemer. Deltageren kan derudover på baggrund af viden om psykotisk og misbrugsadfærd kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejdet med den sindslidende. Ligeledes kan deltageren i et brugerinddragelsesperspektiv støtte og motivere borgeren til at gøre brug af behandlingstilbud og hjælpesystemer. Deltageren kan på baggrund af viden om metoder i arbejdet med dobbeltdiagnoser udvikle relationer til borgeren med henblik på at fastholde denne i et konstruktivt samarbejde, der kan medvirke til et forbedret hverdagsliv og forbedret livskvalitet hos den sindslidende misbruger. I det arbejde kan deltageren skelne mellem en støttende samtale og en terapeutisk samtale og kender i den forbindelse sin egen rolle og kompetence. Endelig kan deltageren vurdere, hvilke samarbejdspartnere der er relevante i forhold til den sindslidende med misbrug, samt indgå i det tværfaglige samarbejde i og på tværs af sektorerne.