kursusmodulet.dk

College360

Samarbejde i teams

Valgte hold
Kursussted College360, Øst Blvd.5, 9600 Aars
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Tillæg Tillægspris som følge af særligt afholdelsestidspunkt eller –sted kr. 62,00
Pris for ledige 1226,10 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1226,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Samarbejde i teams
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20634532
Email com@college360.dk
Minimum antal deltagere 9
Maksimum antal deltagere 10
Status Optaget
Fag til kurset:
Samarbejde i teams
Skolefagkode: 49376
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1226,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1226,10 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, som arbejder i virksomheder, der anvender teams.

Formål:
På dette kursus lærer du at anvende en lærings- og teamrollemodel til iværksættelse af de støtteaktiviteter, som et team har brug for.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du: · Viden om, hvilke forhold der får teamet til at fungere optimalt. · Redskaber til at forbedre samarbejdet gennem teambuilding og til at udvikle teamet i fællesskab, fx samarbejdsøvelser, rolleprofiler, organisering i teamet, feedback og kommunikation samt opstilling af mål for teamet. Efter gennemført kursus kan du: · Medvirke til at forbedre det interne samarbejde i teams. · Medvirke til at samarbejdet sigter i mod teamets mål og resultater.