kursusmodulet.dk

College360

Projektudvikling og gennemførelse

Valgte hold
Kursussted College360, Engergivej 25, 5260 Odense S
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1150,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1150,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Projektudvikling og gennemførelse
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20634532
Email com@college360.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 18
Status Optaget
Fag til kurset:
Projektudvikling og gennemførelse
Skolefagkode: 45987
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1150,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1150,50 kr.

Målgruppe
Medarbejdere hvor projektarbejdsformen indgår i jobudførelsen.

Formål:
Deltageren kan efter uddannelsen formulere mål og formål med projektet samt vælge, hvilket projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Deltageren kan udarbejde handlingsplan for alle faser i et projekt inkl. hoved- og delmål.

Indhold:
Deltagerne kan omsætte ideer til praktisk gennemførlige projekter. I forbindelse med udformningen af projektet, kan deltageren formulere mål og formål med projektet samt vælge, hvilket projektdesign, der egner sig bedst til løsningen af den konkrete opgave. Deltageren kan medvirke i udarbejdelsen af handlingsplaner for projektets faser, inkl. hoved- og delmål, herunder udarbejdelse af aktivitets- og ressourceoversigt. Deltageren kan desuden udarbejde et forslag til en tidsplan til at styre efter.