kursusmodulet.dk

College360

Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion

Valgte hold
Kursussted College360, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 576,00 kr.
Tillæg Tillægspris som følge af særligt afholdelsestidspunkt eller –sted kr. 122,00
Pris for ledige 1610,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1610,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20634532
Email com@college360.dk
Minimum antal deltagere 20
Maksimum antal deltagere 25
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Skolefagkode: 45370
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 576,00 kr.
Pris for ledige: 1610,75 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1610,75 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte i industrien.

Formål:
På kurset lærer du at vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· På baggrund af kendskab til totalkvalitet og bevidsthed om kvalitetsomkostninger vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger. · Med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet og standarder medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt med såvel interne som eksterne kunder og leverandører.