kursusmodulet.dk

College360

Kvalitetsbevidsthed og kommunikation

Valgte hold
Kursussted College360, Faxe Allé 1, 4640 Fakse
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 960,00 kr.
Tillæg Tillægspris som følge af særligt afholdelsestidspunkt eller –sted kr. 400,00
Pris for ledige 2787,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2787,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Kvalitetsbevidsthed og kommunikation
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20634532
Email com@college360.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kommunikation i teams
Skolefagkode: 49259
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1163,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1163,10 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
På dette kursus lærer du at forbedre kommunikationen i en virksomhed og i teams. Du lærer at løse kommunikationsproblemer og omsætte information til handling.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Redskaber til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer. · Viden om egen kommunikation og hvordan den fortolkes og opfattes af andre i og uden for teamet. · Viden om, hvordan IT kan anvendes i kommunikation. Efter gennemført kursus kan du:· Medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og mellem teamet og den øvrige virksomhed inklusiv ledelsen. · Bidrage til at løse kommunikationsproblemer og anvende redskaber til at omsætte information til beslutninger og handlinger. · Identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden.
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Skolefagkode: 45370
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 576,00 kr.
Pris for ledige: 1624,65 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1624,65 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte i industrien.

Formål:
På kurset lærer du at vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· På baggrund af kendskab til totalkvalitet og bevidsthed om kvalitetsomkostninger vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger. · Med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet og standarder medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt med såvel interne som eksterne kunder og leverandører.