kursusmodulet.dk

College360

Kvalitetsbevidsthed og kommunikation

Valgte hold
Kursussted College360, Tværgade 2, 5000 Odense C
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 1040,00 kr.
Tillæg Tillægspris som følge af særligt afholdelsestidspunkt eller –sted kr. 500,00
Pris for ledige 2896,75 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2896,75 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Kvalitetsbevidsthed og kommunikation
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20634532
Email com@college360.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 19
Status Optaget
Fag til kurset:
Kommunikation i teams
Skolefagkode: 49259
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 416,00 kr.
Pris for ledige: 1208,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1208,70 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
På dette kursus lærer du at forbedre kommunikationen i en virksomhed og i teams. Du lærer at løse kommunikationsproblemer og omsætte information til handling.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Redskaber til at skelne mellem væsentlige og uvæsentlige informationer. · Viden om egen kommunikation og hvordan den fortolkes og opfattes af andre i og uden for teamet. · Viden om, hvordan IT kan anvendes i kommunikation. Efter gennemført kursus kan du:· Medvirke til at forbedre kommunikationen internt i teamet og mellem teamet og den øvrige virksomhed inklusiv ledelsen. · Bidrage til at løse kommunikationsproblemer og anvende redskaber til at omsætte information til beslutninger og handlinger. · Identificere og beskrive de interne kommunikationsstrømme i teamet og i virksomheden.
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Skolefagkode: 45370
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 624,00 kr.
Pris for ledige: 1688,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1688,05 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte i industrien.

Formål:
På kurset lærer du at vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· På baggrund af kendskab til totalkvalitet og bevidsthed om kvalitetsomkostninger vedligeholde og forbedre arbejdet med virksomhedens kvalitetsmålsætninger. · Med baggrund i bevidsthed om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet og standarder medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt med såvel interne som eksterne kunder og leverandører.