kursusmodulet.dk

College360

Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere

Valgte hold
Kursussted College360, Lilholtvej 2, 6500 Vojens
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr.
Tillæg Tillægspris som følge af særligt afholdelsestidspunkt eller –sted kr. 245,00
Pris for ledige 2656,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2656,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:15 - 15:40
Beskrivelse Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Kontaktperson Karina Brokær
Telefonnr 87221400
Email kbr@college360.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen

Mentor
- hjælp andre til et godt arbejdsliv gennem uddannelse og netværk

Jobcenter Erhverv i Silkeborg og Kompetence360 tilbyder en mentoruddan­nelse, der sigter mod at give alle medarbejdere kompetencer til at hjælpe praktikanter og andre medarbejdere med særlige behov på arbejdspladsen til at få et godt arbejdsliv nu og i fremtiden. Uanset om du har arbejdstitlen Mentor eller om du arbejder med mennesker, der har brug for støtte, så kræver det først og frem­mest modet til at indgå i relationen med et menneske, der har brug for dig.

Du vil få nye kompetencer inden for en lang række emner, der vedrører mentoring. Forløbet er opbygget med hele og halve undervisningsdage, der altid starter med, at vi inviterer en ekspert med i undervisningen, der giver et spændende oplæg som supplerer din kompetenceudvikling. Det kan være temaer inden for psykiatrien, rusmiddel, socialt udsatte, unge eller integration. Vores underviser Kasper Gerdsen er netværksfacilitator på møderne og vil koble læringsmål på diverse oplæg.

Underviser
Kasper Gerdsen

Undervisningsdage

22. april kl. 8.00 - 15.25
6. maj kl. 8.00 - 15.25
20. maj kl. 8.00 - 11.45
27. maj kl. 8.00 - 11.45
10. juni kl. 8.00 - 11.45
24. juni kl. 8.00 - 11.45
8. juli kl. 8.00 - 15.25 

 

 

 

Fag til kurset:
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Skolefagkode: 40805
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 2656,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2656,50 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod erfarne medarbejdere både faglærte og ufaglærte, som har et godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur.

Formål:
På uddannelsen får du redskaber til at virke som mentor for en ny kollega.

Indhold:
Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab. Dette sker ud fra en viden om aktiv lytning, samarbejde og konfliktløsning samt konstruktivt feedback. Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet. Endelig kan deltagerne vejlede nyansatte om kompetenceudvikling og relevant lokal efteruddannelse.