kursusmodulet.dk

College360

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser

Valgte hold
Kursussted College360, Industrivej 14, 7130 Juelsminde
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1150,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1150,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20634532
Email com@college360.dk
Minimum antal deltagere 19
Maksimum antal deltagere 19
Status Optaget

Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 
med fokus på forebyggelse af stress 

Vi kender alle en kollega, en ven, en nabo der har være ”nede med stress”, som vi siger det. Vi har måske også selv mærket symptomerne af og til uden at vide, hvad vi kan gøre ved det.

Vi skal vænne os til et arbejdsliv med mange forandringsprocesser og det bliver mere og mere nødvendigt for den enkelte medarbejder, at lære hvordan man håndtere sin egen situation og samtidig få indflydelse på arbejdspladsens kultur og kommunikation omkring problemet.

Vi ved godt, at man med et kursus på to dage slet ikke kan komme nok omkring alle de væsentlige faktorer, der ligger bag forebyggelsen af stress. Dog er vi sikre på, at rigtig mange kan få gavn af at få taget hul på at arbejde med sig selv, sin familie og sin arbejdsplads i forhold til at forebygge stress og stressrelaterende årsager og symptomer.

Indhold

 • Stress i forandringsprocesser. Hvad er det og hvor opstår det?
 • De første stresssymptomer – hjernes 112 (alarmcentralen)
 • Det tredelte autonome nervesystem – stressforskningens nyeste viden
 • Den tre delte hjerne – hjernes udvikling
 • Positive tiltag i forebyggelse af stress 
 • Fokus på motion, kost, søvn og færre stimulanser   
 • Aktiv lytning - Anerkendende samtale  
 • Stressforebyggelse i praksis
 • Personlige værdier- prioritering og personlige valg 
 • Kropsprog – et værktøj i stresshåndteringen
 • Visualisering og mentaltræning -  opmærksomhed på det der dæmper hjernes 112
 • Stress forbygger vi i fællesskab – i hele organisationen
 • Stresshåndtering i fire niveauer – individ, gruppe, ledelse og organisatorisk niveau 
 • Eksempel på en virksomheds trivsels og stresspolitik –ansvars fordeling, handleplan    
Fag til kurset:
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Skolefagkode: 44383
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1150,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1150,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

Formål:
Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job.

Indhold:
Deltageren kan anvende værktøjer og metoder, der fremmer forandringsprocesser i relation til egen jobvaretagelse i faglærte og ufaglærte job. Deltageren kan forstå egen rolle i en forandringsproces og kan tage aktivt del i ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange, problembehandlingsprocesser og andre dynamiske processer relevant for deltagerens jobfunktion.