kursusmodulet.dk

College360

Autolakerer

Autolakerer
Kurset retter sig primært mod faglærte vognmalere og andre med kendskab til autolakering, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål
Deltagerne kan udføre plastreparationer på forskellige plasttyper og udføre lakering til genetablering, således at emnet så vidt muligt føres tilbage til oprindeligt udseende. Deltagerne kan på baggrund af viden om multilagsfarver og farvematch mellem bundfarve og effektfarve foretage reparation af flerlagslakering. Deltagerne kan i samarbejde med pladesmed vurdere skadesomfang og foretage en afgrænsning heraf ved en given autolakeringsopgave. Deltagerne kan på baggrund af viden om OEM-lakering foretage reparation af originallakering efter fabrikkens anvisning, og således at vognen i videst muligt omfang føres tilbage til fabriksstandard. Deltagerne kan tilrettelægge autolakeringsarbejde, således at det nødvendige forarbejde i form af affedtning, rengøring og finslibning udføres hensigtsmæssigt i forhold til den givne opgave. Deltagerene kan udføre reparation af lakering og måle og bedømme kvaliteten i arbejdet. Deltagerne kan i samarbejde med virksomhedens kvalitetsansvarlige foretage en vurdering af hvilken efterbehandling, der kræves for at levere bilen til kunden i den kvalitet, som er aftalt og i overensstemmelse med KS2000. Deltagerne kan anvende en farvescanner og den medfølgende software.      

Kursusindhold

 • udføre limning, reparation og lakering af forskellige typer af plastdele
 • kvalitetsvurdere arbejdets udførelse
 • sikre, at arbejdet udføres i henhold til gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser
 • foretage reparation af flerlagslakering
 • foretage korrekt afgrænsning af skadeomfang, tilrettelægge arbejdet og vælge de bedst egnede produkter og metoder
 • forklare arbejdsprocessen og foretage en visuel kvalitetsvurdering af det udførte arbejde
 • vurdere skadesomfang og foretage en afgrænsning heraf ved en given autolakeringsopgave
 • vælge korrekte slibeprocesser og slibeprodukter
 • skelne mellem kemisk og mekanisk vedhæftning og afvaskning
 • på baggrund af viden om OEM-Garantireparationer foretage reparation af personvogne
 • sikre at bilfabrikkens garanti overholdes
 • dokumentere, at der anvendes de efter bilfabrikkens OEM-anvisning korrekte produkter til den pågældende opgave
 • tilrettelægge autolakeringsarbejde, således af det nødvendige forarbejder udføres hensigtsmæssigt
 • foretage korrekt afgrænsning af sprøjteområde og udføre reparation hvor så meget original lak som muligt bevares
 • våd i våd teknik
 • valg af korrekt type sprøjtepistol, dysestørrelse og lufttryk
 • foretage fjernelse af mindre fejl i lakeringen, såsom skidt og løbere
 • klargøre bilen til kunden, således at alle spor fra lakarbejdet er væk (støv, skidt og lakrester)
 • anvende en farvescanner og den medfølgende software
 • udarbejde et farvekort til sammenligning med den originale farve

Nederest på denne side er listet fag til kurset – klip på se mere og læs uddybende om formål og indhold

Deltagerforudsætninger
Det forudsættes, at deltageren har gennemført uddannelsen Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater.

Varighed
17 dage

Der undervises fra kl. 08.00 – 15.24