kursusmodulet.dk

College360

Fremstilling af karrosseridele 1

Fremstilling af karrosseridele 1

Beskrivelse:
Deltageren kan fremstille karrosseridele, der ikke kan fremskaffes som præfabrikerede reservedele. Deltageren får kendskab til stålets opbygning og sammensætning. Deltageren kan betjene relevante maskiner og relevant håndværktøj.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget med eller ønsker beskæftigelse inden for reparation og opretning af karrosserier. Det anbefales at deltageren behersker flere sammenføjningsmetoder.

Mål
Deltageren kan fremstille karrosseridele, der ikke kan fremskaffes som præfabrikerede reservedele. Deltageren får kendskab til stålets opbygning og sammensætning. Deltageren kan betjene, justere og vedligeholde følgende maskiner: Motorhammer pladevalse, stukke/strækkemaskiner, sikke/bertlemaskine, engelsk hjul og pladebukker. Deltageren kan benytte relevante håndværktøjer, herunder sandsæk og trækølle. Deltageren kan anvende forskellige sammenføjningsteknikker.