kursusmodulet.dk

College360

Lean værktøjsanvendelse for operatører mm

Valgte hold
Kursussted College360, Kejlstrupvej 85, 8600 Silkeborg
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1252,00 kr.
Pris for ledige 6698,35 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 6698,35 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Lean værktøjsanvendelse for operatører mm
Kontaktperson Kompetence Silkeborg
Telefonnr 87221400
Email info@komsilkeborg.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Lean værktøjsanvendelse for operatører
Skolefagkode: 40659
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 590,00 kr.
Pris for ledige: 3147,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3147,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder i virksomheder, hvor der anvendes Lean værktøjer til forbedring af produktionsprocesser.

Formål:
Du lærer at anvende værktøjerne fra de 5 leanprincipper, de 7 spildformer og kaizen til forbedring af produktionsprocesserne på din arbejdsplads. Du opnår også kendskab til problemløsning og projektstyring.

Indhold:
Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper anvende værktøjerne fra De 5 Leanprincipper, De 7 Spildformer og Kaizen, til forbedring af produktionsprocesser. Dette sker gennem praktisk anvendelse af disse værktøjer samt opnået kendskab til problemløsning, datafremstilling og projektstyring. Kaizen forbedringscyklus er afprøvet i praksis og deltageren er i stand til, at benytte dette værktøj til at opnå en forbedring af en given produktionen
Lean-kortlægning af værdistrøm i administration
Skolefagkode: 40372
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 236,00 kr.
Pris for ledige: 1205,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1205,90 kr.

Målgruppe
Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver.

Formål:
Deltageren kan kortlægge værdistrømme indenfor egne administrative arbejdsfunktioner og i samarbejde med andre anvende metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne. Deltageren kan foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.

Indhold:
Deltageren kan kortlægge værdistrømme inden for egne administrative arbejdsfunktioner og i samarbejde med andre anvende metoderne fra en værdistrømsanalyse til effektivisering af arbejdsprocesserne. Med baggrund i de processer givne informationer, varer, viden eller serviceopgaver gennemløber, kan deltageren foreslå indsatsområder der er velegnede til optimering.
Optimering ved 5S af den administrative funktion
Skolefagkode: 40371
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 118,00 kr.
Pris for ledige: 717,95 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 717,95 kr.

Målgruppe
Medarbejdere med administrative arbejdsopgaver, der skal deltage i lean-processer.

Formål:
Deltageren kan analysere de administrative arbejdsgange, der er almindeligt forekomne på arbejdspladsen og kan på den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for den administrative funktion ved brug af lean-værktøjet 5S.

Indhold:
Deltageren kan analysere de administrative arbejdsgange, der er almindeligt forekommende på arbejdspladsen og kan på den baggrund i samarbejde med andre planlægge og gennemføre en optimeringsproces for den administrative funktion ved brug af lean-værktøjet 5S.
Produktionsoptimering for operatører v.h.a. Lean
Skolefagkode: 40658
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 118,00 kr.
Pris for ledige: 813,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 813,50 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, som arbejder eller søger arbejde i virksomheder, hvor der anvendes Lean.

Formål:
På dette kursus lærer du at planlægge en Lean produktionsoptimering. Du lærer om de fem Lean principper og udvalgte Lean værktøjer.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Indsigt i de fem lean-principper samt kendskab til et udvalg af lean-værktøjer om spildtyper og flow. Efter gennemført kursus kan du:· I samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere lean-produktionsoptimering.
Tavlemøder for selvstyrende produktionsgrupper
Skolefagkode: 44672
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 190,00 kr.
Pris for ledige: 813,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 813,50 kr.

Målgruppe
Ansatte i industrivirksomheder som anvender tavlemøder til planlægning af arbejdet primært i produktionsgrupper

Formål:
Du lærer at anvende tavlemøder til planlægning af det daglige arbejde samt problemløsning og forbedringer i produktionen.

Indhold:
Deltagerne kan indgå i selvstyrende grupper, som anvender tavlemøder som en væsentlig del af planlægning af det daglige arbejde, samt i arbejdet med problemløsning og forbedringer. Deltagerne har synligt overblik over status i forhold til mål indenfor væsentlige KPI/måleområder, som kvalitet, levering, omkostninger, trivsel og miljø. Deltageren kan reagere og sikre rigtig aktivitet ud fra mål og nøgletal. Dette med udgangspunkt i tavle møder.