kursusmodulet.dk

College360

Vurdering af autoskader 2

Valgte hold
Kursussted College360, Kejlstrupvej 85, 8600 Silkeborg
Tilmeldingsfrist 8. december 2021
Startdato 8. december 2021
Slutdato 8. december 2021
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 869,30 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 869,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Vurdering af autoskader 2
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20646019
Email com@college360.dk
Kviknummer 28095148669081221
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 14
14 ledige pladser
Fag til kurset:
Vurdering af autoskader 2
Skolefagkode: 48669
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 869,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 869,30 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig primært mod personer, der beskæftiger sig med eller søger beskæftigelse med reparation af autoskader.

Formål:
Deltageren opnår kompetencer til at anvende elektroniske skadesopgørelsesredskaber, til at vurdere omfanget af komplicerede autoskader, herunder også gennemføre taksering af køretøjsmodeller, der ikke eksisterer i nogle standard skadesopgørelsesværktøjer. Deltageren kan dermed foretage mutationer. Deltageren kan efterfølgende foretage identifikation af lakeringsopbygninger.

Indhold:
Deltageren kan anvende elektroniske skadesopgørelsesredskaber, til at vurdere omfanget af komplicerede autoskader, herunder også gennemføre vurdering/taksering af køretøjsmodeller, der ikke i forvejen ligger i nogle standard skadesopgørelsesværktøjer. Deltageren kan dermed foretage mutationer fra standardværktøjerne og tilpasse opgaven til den enkelte autoskade. Deltageren kan foretage identifikation af lakeringsopbygning på køretøjer og dermed fastslå, hvilken reparation der skal anvendes på det enkelte køretøj. Deltageren styrker sin evne til at redegøre for, hvorfor den enkelte skade er vurderet/takseret på den pågældende måde.