kursusmodulet.dk

College360

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Valgte hold
Kursussted College360, Bredhøjvej 8, 8600 Silkeborg
Tilmeldingsfrist 4. oktober 2022
Startdato 4. oktober 2022
Slutdato 4. oktober 2022
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 917,90 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 917,90 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20634532
Email com@college360.dk
Kviknummer 28095145566041022
Minimum antal deltagere 4
Maksimum antal deltagere 4
4 ledige pladser
Fag til kurset:
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Skolefagkode: 45566
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 917,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 917,90 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Formål:
Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Indhold:
Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.