kursusmodulet.dk

College360

Personlig udvikling til arbejde og uddannelse

Valgte hold
Kursussted College360, Øst Blvd.5, 9600 Aars
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 940,00 kr.
Tillæg Tillægspris som følge af særligt afholdelsestidspunkt eller –sted kr. 155,00
Pris for ledige 2470,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2470,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20646019
Email com@college360.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 23
Status Kontakt skolen

FOKUS PÅ NYT JOB i 2021 - Kan med fordel kombineres med Grundlæggende IT

- IT, ansøgninger, arbejdsmarkedets forhold og personlig udvikling. 

Formålet med dette jobrettede forløb, er at samle væsentlige emner for at få et nyt job, i én og samme pakke. På den måde er det nemmere for dig at få et sammensat forløb på samme tid og sted. Vi vil give dig et udbytte der sigter mod, at du er meget bedre rustet til at få et nyt job. Du vil opleve nogle spændende uger med dygtige undervisere, et godt netværk og et trygt læringsmiljø 

Indhold

  • Du lærer at skrive ansøgninger og blive god til at gå til samtale
  • Du lærer om arbejdsmarkedet forhold, ledelse, kommunikation og samarbejde
  • Du lærer at forebygge stress og arbejde med modet til forandring i dit arbejdsliv
  • Du lærer grundlæggende forståelse for en computer
  • Du lærer tekstbehandling (Word)
  • Du lærer regneark (Excel)
  • Du lærer at bruge internettet
  • Du lærer e-mail og kalender
  • Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem

AMU mål
40750 Præsentation af tal i regneark
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
47215 Opstillinger og layout i tekst
47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem
47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger47293 E-mail til jobbrug
45362 Personlige udvikling til arbejde og uddannelse

 

Fag til kurset:
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Skolefagkode: 45362
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 940,00 kr.
Pris for ledige: 2470,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2470,25 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Formål:
På dette kursus lærer du at opstille faglige og personlige mål for kvalificering og uddannelse inden for dit fagområde.

Indhold:
Efter gennemført kursus kan du:· Tilegne dig ny viden og er motiveret til yderligere udvikling og uddannelse, fagligt såvel som personligt med henblik på at matche omskiftelige behov på arbejdspladsen og arbejdsmarkedet som helhed. · Opstille klare ønsker og mål i forhold til egen kvalificering og uddannelse med henblik på at matche behovene inden for eget fagområde. · Håndtere udviklingssamtaler herunder etablere kontakt med og blive forstået af andre mennesker og tackle situationer, hvor deltageren møder modstand, herunder forstå de psykologiske mekanismer, der henholdsvis fremmer og hæmmer præcis kommunikation.