kursusmodulet.dk

College360

Metoder til kollega feedback i operative funk

Valgte hold
Kursussted College360, Øst Blvd.5, 9600 Aars
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 256,00 kr.
Tillæg Tillægspris som følge af særligt afholdelsestidspunkt eller –sted kr. 62,00
Pris for ledige 1150,50 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 1150,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00 - 15.24
Beskrivelse Metoder til kollega feedback i operative funk
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20634532
Email com@college360.dk
Minimum antal deltagere 18
Maksimum antal deltagere 20
Status Optaget
Fag til kurset:
Metoder til kollegafeedback i operative funktioner
Skolefagkode: 45872
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 256,00 kr.
Pris for ledige: 1150,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1150,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til personer inden for AMU-målgruppen som i deres arbejde, sammen med kollegaer udfører operative og retshåndhævende opgaver.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren ved afslutning af operative og retshåndhævende opgaver bidrage til at skabe en virksomhedskultur, hvor det er naturligt at give og modtage kollegial feedback i forhold til opgavens løsning og udvist adfærd, herunder yde støtte i vanskelige situationer.

Indhold:
Deltageren kan ved afslutning af operative og retshåndhævende opgaver bidrage til at skabe en virksomhedskultur, hvor det er naturligt at give og modtage kollegial feedback i forhold til opgavens løsning og udvist adfærd, herunder yde støtte i vanskelige situationer.Deltageren kan ud fra en viden om forskellige feedback metoder anvende disse til at fremme læring om jobbets udførelse i overensstemmelse med relevant lovgivning, procedurer og faglig etik inden for området.