kursusmodulet.dk

College360

Trafiksikkerhed i virksomheden

Valgte hold
Kursussted College360, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 4503,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 4503,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 til 15:24
Beskrivelse Trafiksikkerhed i virksomheden
Kontaktperson Conny Madsen
Telefonnr 20634532
Email com@college360.dk
Minimum antal deltagere 15
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Trafiksikkerhedspolitik i virksomheden
Skolefagkode: 47724
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 4503,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4503,25 kr.

Målgruppe
Medarbejdere der er beskæftiget eller ønsker beskæftigelse inden for transportoptimering (vejgods, personbefordring samt lager og terminal).

Formål:
Deltageren kan medvirke til at indføre aktiv trafiksikkerhedspolitik i virksomheden - herunder formulere og efterleve trafiksikkerhedspolitikken.

Indhold:
Deltageren kan efter gennemført uddannelse, medvirke og bidrage til implementeringen af en aktiv trafiksikkerhedspolitik i virksomheden. Implementeringen forudsætter indsigt i færdselsloven samt evne til at omforme denne viden til til praktiske situationer målrettet vigepligter, lysreguleringer, rundkørsler, parkering, hastighed, risikoforståelse, forudseenhed m.v. Deltageren opnår et handlingsberedskab i forhold til håndtering af stressrelaterede situationer, distraktionsfaktorer og hensigtsmæssig og ikke-aggressiv adfærd i trafikale situationer. Deltageren kan anvende sin viden om relevant og normalt forekommende sikkerhedsudstyr i forbindelse med betjeningen af udstyret (fx personlige værnemidler, hjertestarter mv.). Endvidere kan deltageren bidrage aktivt i formuleringen af virksomhedens trafikpolitik og kommunikere samt efterleve denne i et samspil med kollegaer og i overensstemmelse med det ansvar og den kompetence vedkommende er tildelt.