Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

SOSU Syd, Stadionvej 5, 6100 Haderslev
24. oktober 2022 Valgt 28 ledige pladser
25. oktober 2022 28 ledige pladser
26. oktober 2022 28 ledige pladser
27. oktober 2022 27 ledige pladser
2. november 2022 27 ledige pladser
22. november 2022 27 ledige pladser
23. november 2022 27 ledige pladser
29. november 2022 27 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Stadionvej 5, 6100 Haderslev
Tilmeldingsfrist 3. oktober 2022
Startdato 24. oktober 2022
Slutdato 8. december 2022
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 728,05 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 728,05 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Forudsætninger Du skal være ansat og godkendt af Haderslev kommune for at deltage
Beskrivelse Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu258
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Skolefagkode: 49655
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 728,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 728,05 kr.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. der i deres daglige arbejde skal dokumentere via digitale enheder i primærsektoren.

Formål:
Efter endt uddannelse kan du anvende digitale enheder til at dokumentere og koordinere pleje- og omsorgsydelser, og medvirke til et tværprofessionelt - og sammenhængende forløb for den enkelte borger. Herunder opnår du viden om dit dokumentationsansvar og borgerens rettigheder ved dokumentation via digitale enheder.

Indhold:
Deltageren:- kan i det daglige arbejde anvende digitale enheder så som smartphone, tablet o.l. til løsning af relevante opgaver i dokumentationssystemet.- har kendskab til relevant lovgivning, lokale retningslinjer samt eget ansvar og kan i overensstemmelse hermed dokumentere i dokumentationssystemet via digitale enheder f.eks. oprette og føre borgerens journal samt trække relevant data vedr. borgeren.- kan anvende digitale dokumentationssystemer til at sikre mono- og tværprofessionel kommunikation og samarbejde om borgeren.