Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Stadionvej 5, 6100 Haderslev
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 0 Kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Forudsætninger Du skal være ansat og godkendt af Haderslev kommune for at deltage
Beskrivelse Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 27
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Skolefagkode: 49655
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. der i deres daglige arbejde skal dokumentere via digitale enheder i primærsektoren.

Formål:
Efter endt uddannelse kan du anvende digitale enheder til at dokumentere og koordinere pleje- og omsorgsydelser, og medvirke til et tværprofessionelt - og sammenhængende forløb for den enkelte borger. Herunder opnår du viden om dit dokumentationsansvar og borgerens rettigheder ved dokumentation via digitale enheder.

Indhold:
Deltageren:- kan i det daglige arbejde anvende digitale enheder så som smartphone, tablet o.l. til løsning af relevante opgaver i dokumentationssystemet.- har kendskab til relevant lovgivning, lokale retningslinjer samt eget ansvar og kan i overensstemmelse hermed dokumentere i dokumentationssystemet via digitale enheder f.eks. oprette og føre borgerens journal samt trække relevant data vedr. borgeren.- kan anvende digitale dokumentationssystemer til at sikre mono- og tværprofessionel kommunikation og samarbejde om borgeren.