Injektion af medicin

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 12. oktober 2022
Startdato 2. november 2022
Slutdato 2. november 2022
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 811,40 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 811,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Injektion af medicin
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu183
Kursusark Hent pdf
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
27 ledige pladser
Fag til kurset:
Injektion af medicin
Skolefagkode: 47968
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 811,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 811,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer, der har erfaring fra arbejdet som social- og sundhedsassistenter.

Formål:
Efter uddannelsen kan du udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Du kan vælge injektionssted og -teknik og informere borgeren om dine handlinger, og du har kendskab til virkning og bivirkning ved subkutan og intramuskulær injektion af lægemidler. Du kan desuden gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt.

Indhold:
På baggrund af tidligere erhvervet viden om lægemidlers virkning og bivirkning kan deltageren udføre subkutan og intramuskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Deltageren kan på baggrund af viden om hud og musklers anatomi og fysiologi begrunde valg af injektionsteknik og informere borgeren om de handlinger, der skal foregå. På baggrund af viden om lægemidlers subkutane og intramuskulære optagelse, kan deltageren handle hensigtsmæssigt på afvigelser fra normale lokale reaktioner ved injektion, herunder videregive relevante observationer til tværfaglige samarbejdspartnere. Deltageren kan gennemføre en injektion hygiejnisk og sikkerhedsmæssigt korrekt i henhold til gældende retningslinjer.