Magt og omsorg

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 31. oktober 2022
Startdato 21. november 2022
Slutdato 24. november 2022
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2301,00 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2301,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:
Beskrivelse Magt og omsorg
Kontaktperson Kursussekretærerne
Telefonnr 73334300
Email kurser@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540622amu301
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
28 ledige pladser
Fag til kurset:
Magt og omsorg
Skolefagkode: 44627
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2301,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2301,00 kr.

Målgruppe
Deltagerne har erfaring fra arbejdet som omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, medhjælpere på døgninstitutioner, social- og sundhedshjælpere eller personlige hjælpere.

Formål:
Uddannelsens mål er, at deltagerne i omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og kan yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse.

Indhold:
Deltageren kan i samværet med og omsorgen for borgeren tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse. Deltageren kan kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen. Deltageren kan udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt. Deltageren kan anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten.