Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser

Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 855,85 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 855,85 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Skolefagkode: 40823
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 855,85 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 855,85 kr.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter

Formål:
Deltageren lærer om patientsikkerhed og vigtigheden af at formidle relevant viden og relevante observationer. Deltageren ved, hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser, og kender sin egen forpligtelse til at rapportere utilsigtede hændelser samt proceduren herfor. Deltageren ved, at indrapporteringssystemet har et læringssigte og lærer om kerneårsagsanalyse.

Indhold:
I det daglige plejearbejde er deltageren opmærksom på patientsikkerhed og kender sin egen rolle i forhold til at formidle relevant viden og relevante observationer. Deltageren ved, hvem der kan indrapportere utilsigtede hændelser, og kender sin egen forpligtelse til at rapportere sådanne samt proceduren herfor. Deltageren kender formålet med indrapporteringssystemet og kerneårsagsanalyse og kan bidrage til opfølgning på resultaterne i det daglige arbejde. I den forbindelse kan deltageren yde kollegial omsorg.