Barnets første 1000 dage

SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
23. september 2024 13 ledige pladser
30. september 2024 14 ledige pladser
28. oktober 2024 15 ledige pladser
13. januar 2025 Valgt 8 ledige pladser
20. januar 2025 13 ledige pladser
24. februar 2025 16 ledige pladser
10. marts 2025 28 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 16. december 2024
Startdato 13. januar 2025
Slutdato 15. januar 2025
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 0 Kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Barnets første 1000 dage
Kontaktperson konsulenterne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540625amu207
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 23
8 ledige pladser
Fag til kurset:
Barnets første 1000 dage
Skolefagkode: 49923
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Målgruppe
Pædagogisk personale i dagtilbud, der arbejder med aldersgruppen 0-3 år. Det være sig pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere. Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Formål:
Uddannelsen giver dig handlemuligheder i relation til det vigtige omsorgs- og relationsarbejde og til at tilrettelægge trygge pædagogiske læringsmiljøer for de yngste børn i dagtilbud, hvilket er afgørende for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtidig bliver du på uddannelsen opmærksom på dig selv som en mulig beskyttelsesfaktor i barnets liv, og du får viden og redskaber til at arbejde ressourceorienteret i forhold til børnene, men også i forhold til forældrene.

Indhold:
Deltageren: - Har faglig viden om tilknytning samt mentalisering i arbejdet med de yngste, og kan anvende denne viden i omsorgs- og relationsarbejdet til at tilrettelægge samt reflektere over trygge pædagogiske læringsmiljøer.- Kan anvende viden om børns udvikling i de første leveår samt identificere risiko- og beskyttelsesfaktorer i arbejdet med de yngste børn med henblik på at initiere og medvirke til forebyggende og helhedsorienterede indsatser.- Kan indgå i et ressourceorienteret samarbejde med forældre omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse samt reflektere over roller og positioners betydning for samarbejdet.- Kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.