Barnets første 1000 dage

SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
23. september 2024 Valgt 13 ledige pladser
30. september 2024 14 ledige pladser
28. oktober 2024 15 ledige pladser
13. januar 2025 8 ledige pladser
20. januar 2025 13 ledige pladser
24. februar 2025 16 ledige pladser
10. marts 2025 28 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted SOSU Syd, Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa
Tilmeldingsfrist 2. september 2024
Startdato 23. september 2024
Slutdato 25. september 2024
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 0 Kr.
Pris for ledige 2202,25 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 2202,25 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Barnets første 1000 dage
Kontaktperson sekretærerne
Telefonnr 73334300
Email efteruddannelse@sosu-syd.dk
Kviknummer 54540624amu206
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 28
13 ledige pladser
Fag til kurset:
Barnets første 1000 dage
Skolefagkode: 49923
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 2202,25 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2202,25 kr.

Målgruppe
Pædagogisk personale i dagtilbud, der arbejder med aldersgruppen 0-3 år. Det være sig pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og dagplejere. Samt eventuelt øvrige faggrupper, der arbejder med børn, fx familieplejere.

Formål:
Uddannelsen giver dig handlemuligheder i relation til det vigtige omsorgs- og relationsarbejde og til at tilrettelægge trygge pædagogiske læringsmiljøer for de yngste børn i dagtilbud, hvilket er afgørende for deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Samtidig bliver du på uddannelsen opmærksom på dig selv som en mulig beskyttelsesfaktor i barnets liv, og du får viden og redskaber til at arbejde ressourceorienteret i forhold til børnene, men også i forhold til forældrene.

Indhold:
Deltageren: - Har faglig viden om tilknytning samt mentalisering i arbejdet med de yngste, og kan anvende denne viden i omsorgs- og relationsarbejdet til at tilrettelægge samt reflektere over trygge pædagogiske læringsmiljøer.- Kan anvende viden om børns udvikling i de første leveår samt identificere risiko- og beskyttelsesfaktorer i arbejdet med de yngste børn med henblik på at initiere og medvirke til forebyggende og helhedsorienterede indsatser.- Kan indgå i et ressourceorienteret samarbejde med forældre omkring barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse samt reflektere over roller og positioners betydning for samarbejdet.- Kan reflektere over egen rolle i relationsarbejdet og kontinuerligt arbejde med sig selv som professionel medarbejder.