Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi

AMU kurser Antal hold Status
Borgere med misbrugproblemer 1 Ledige pladser
Det meningsfulde liv - mennesker med demens 1 Ledige pladser
Farmakologi i psykiatrien 0 Kontakt skolen
Farmakologi i Somatikken - Havnbjerg 0 Kontakt skolen
Farmologi i somatikken 1 Ledige pladser
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 0 Kontakt skolen
Forflytningsvejleder uddannelse på SOSU Syd 0 Kontakt skolen
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 1 Ledige pladser
Introduktion til et Brancheområde F/I 0 Kontakt skolen
Kompetenceforløb for ufaglærte - SOSU 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb til ufaglærte omsorgsmedhjælpere 1 Ledige pladser
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 0 Kontakt skolen
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepljen 0 Kontakt skolen
Medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken til rehabilitering 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs og relationsarbejdet 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i det pæd. arbejde - Riseparken 0 Kontakt skolen
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 3 Ledige pladser
Omsorg for personer med demens 2 Ledige pladser
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 0 Kontakt skolen
Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19 0 Kontakt skolen
Opkvalificering i neuropædagogik med - Guderup plejecenter 0 Kontakt skolen
Opkvalificering indenfor demens området 1 Ledige pladser
Opkvalificering indenfor demens området - Sønderborg Kommune 0 Kontakt skolen
Personer med demens sygdomkendskab 1 Ledige pladser
Personer med demens sygdomskendskab 0 Kontakt skolen
Personer med demens, aktivering 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder- særlig indsats 0 Kontakt skolen
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 0 Kontakt skolen
Praktikvejledning af Pau og SOSU - Overbygning 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Praktivejl. af PAU og SOSU-elever nye vejledere 1 Ledige pladser
Refleksions metoder i pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 0 Kontakt skolen
Sang og Musik i relation med mennesker med demens 1 Ledige pladser
Selvstændigt arbejde med rehabilitering 3 Ledige pladser
Tidlig opsporing af sygdomstegn 1 Ledige pladser
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 1 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 2 Ledige pladser
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens - Havnbjerg 0 Kontakt skolen
Vejledning i forflytning 0 Kontakt skolen