Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap

AMU uddannelser Antal hold Status
AMU pakke Social og sundhedsassistent 1 2 Ledige pladser
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Angst og depression hos ældre 1 Ledige pladser
Arbejdet med børn i udsatte positioner 2 Ledige pladser
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 2 Ledige pladser
Arbejdet med personer med autismespektertilstande 1 Ledige pladser
Arbejdet med recovery i psykiatrien 1 Ledige pladser
Arbejdet med sindslidende med misbrug 1 Ledige pladser
Borgere med misbrugsproblemer 1 Ledige pladser
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Hverdagslivet som indsatsområdet - SOSU-arbejdet 1 Ledige pladser
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 2 Ledige pladser
Interkulturel pædagogik 1 Ledige pladser
Kompetenceforløb for pædagogiske medarbejdere 0 Kontakt skolen
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen 1 Ledige pladser
Kontaktperson i omsorg og sygepleje 1 Ledige pladser
Medvirken til medicinadministration 1 Ledige pladser
Medvirken ved medicinadministration 1 Ledige pladser
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 1 Ledige pladser
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde 1 Ledige pladser
Opsporing og omsorg ved dysfagi 1 Ledige pladser
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 2 Ledige pladser
Personer med demens, Det meningsfulde liv 1 Ledige pladser
Praktikvejl. af PAU-og sosuelever - særlig indsats 1 Ledige pladser
Praktikvejleder ajourføring m. fokus på simulation 1 Ledige pladser
Praktikvejleder PAU- og SOSU-elever (basis) 2 Ledige pladser
Refleksionsmetoder i den pædagogisk praksis 1 Ledige pladser
Rehabilitering som arbejdsform 1 Ledige pladser
Samarbejde med pårørende 1 Ledige pladser
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens 2 Ledige pladser
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 2 Ledige pladser
Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse 1 Ledige pladser
Støtte ved kognitiv behandling 1 Ledige pladser
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 1 Ledige pladser
Voksenhandicap - aldring og demens 1 Ledige pladser
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 2 Ledige pladser